Thiên Long Thiên Mệnh
TLBB Thiên Mệnh

Bảng Xếp Hạng

  
  #
  Nhân vật
  Lv
  MP
  1
  s1
  99
  Võ Đang
  2
  Ynn
  98
  Võ Đang
  3
  7777
  98
  Tiêu Dao
  4
  1111
  97
  Võ Đang
  5
  Tam
  97
  Võ Đang
  6
  Ma
  97
  Võ Đang
  7
  A3
  96
  Tiêu Dao
  8
  A4
  96
  Nga My
  9
  A1
  96
  Tiêu Dao
  10
  A2
  96
  Tiêu Dao
  Cập nhật lúc 23h hàng ngày.

Fanpage
TLBB Private